หน้า : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

MISTINE
-บ.มิสทีนได้เลือกเอสตาเต้รีสอร์ทเป็นที่สำหรับจัดประชุมสัมมนา ในช่วง วันที่ 27-28 ก.ค.50 ที่ผ่านมา... - อ่านต่อ -
DTAC
-จัดสัมมนาที่ เอสตาเต้รีสอร์ท เมื่อวันที่ 10-15 พ.ค.50 ที่ผ่านมา... - อ่านต่อ -
Plus Property Partners
ได้เข้าไปจัดประชุมสัมมนาที่เอสตาเต้รีสอร์ท ในวันที่ 1-2 ส.ค.50 ที่ผ่านมา... - อ่านต่อ -
เมืองไทยประกันชีวิต
เมืองไทยประกันชีวิตจัดกิจกรรมพิเศษสำหรับเยาวชน กว่า 90 คน ที่เอสตาเต้รีสอร์ท ในวันที่ 27 ตุลาคม 2007 นี้... - อ่านต่อ -
Samsung
เอสตาเต้รีสอร์ท ได้รับความไว้วางใจ จาก Samsung ในการจัดอบรม สัมมนา เป็นจำนวน 2 รุ่น ในช่วงวันที่ 10-13 ก.ค.50 ที่ผ่านมา... - อ่านต่อ -
TOYOTA
จัดสัมมนาที่เอสตาเต้รสอร์ท ในช่วงวันที่ 29-30 มิถุนายน 50... - อ่านต่อ -