บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด(มหาชน)

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด(มหาชน) ได้เลือกเอสตาเต้รีสอร์ท เป็นสถานที่สำหรับจัดประชุมสัมมนา ภายในเดือนตุลาคมโดยจัดขึ้นทั้งหมดจำนวน 3 รุ่นด้วยกัน