บริษัท Unilever thai จำกัด ได้ไปพักผ่อนที่เอสตาเต้รีสอร์ท เมื่อวันที่ 5-6 มกราคม ที่ผ่านมา

บริษัท Uniliver Thai ได้เลือกเอสตาเต้รีสอร์ทเป็นสถานที่พักผ่อน เมื่อวันที่ 5-6 มกราคม 52 ที่ผ่านมาค่ะ