บริษัท GE ได้ใช้เอสตาเต้เป็นที่จัดประชุมสัมมนาเมื่อช่วงต้นเดือนตุลาคมที่ผ่านมา