ขอขอบคุณบริษัท เอสซีจี ประเทศไทย ที่ให้ความไว้วางใจจัดสัมมนาสำหรับพนง.ที่เอสตาเต้รีสอร์ท

ขอขอบคุณบริษัท เอสซีจี ประเทศไทย ที่ให้ความไว้วางใจจัดสัมมนาสำหรับพนง.ที่เอสตาเต้รีสอร์ท ถึง 2 ช่วงในปีนี้ ในเดือนเมษายน และ กันยายน ที่ผ่านมา