บริษัท บิ๊กซี ได้เลือกสถานที่เอสตาเต้รีสอร์ท จัดพักผ่อนและจัดกิจกรรมสำหรับพนักงาน

บริษัท บิ๊กซี ได้เลือกสถานที่เอสตาเต้รีสอร์ท จัดพักผ่อนและจัดกิจกรรมสำหรับพนักงาน

บริษัท บิ๊กซี ได้เลือกสถานที่ที่เอสตาเต้รีสอร์ท จัดพักผ่อนและทำกิจกรรมWalk rallyสำหรับพนักงาน ในช่วงเดือน ธันวาคม นี้ค่ะ