รร.นานาชาติ St.Andrews International Scool Bangkok ได้เลือกสถานที่เอสตาเต้ รีสอร์ท เป็นที่จัดแค้มป์กิจกรรมสำหรับเด็ก

รร.นานาชาติ St.Andrews International Scool Bangkok ได้เลือกสถานที่เอสตาเต้ รีสอร์ท เป็นที่จัดแค้มป์กิจกรรมสำหรับเด็กๆ ในช่วงเดือนในช่วงเดือน กุมภาพันธ์ นี้ โดยมีเด็กนร.เข้าร่วมกิจกรรมอย่างสนุกสนานกว่า 50 ท่านค่ะ